Projektas LIETUVOS MEDICINOS NORMA MN 71:2017 GYDYTOJAS GERIATRAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1. Lietuvos medicinos norma MN 71:2017 „Gydytojas geriatras“ (toliau – Lietuvos medicinos norma) privaloma visiems gydytojams geriatrams, dirbantiems Lietuvos Respublikoje, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms šiuos specialistus, tobulinančioms jų kvalifikaciją bei kontroliuojančioms jų veiklą…

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1. Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ambulatorinės paslaugos) teikimo tvarką, reikalavimus paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams)…

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1. Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja geriatrijos dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – dienos stacionaro paslaugos) teikimo tvarką, reikalavimus paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) specialistams, patalpoms, medicinos priemonėms (prietaisams).